Kopka Åkeri

Kopkas Volvo

Wist

Byggnation för WIST

Timmerbil Volvo

Snygg, vit Volvo FH Byggd för timmerkörning. Byggd av Ölab för Wist Östersunds räkning

Engkvist Åkeri

Östlunds Mark och Sten AB

Fjäls Åkeri & Bygg AB